درباره ما
ABOUT US
ما در حوزه تجارت الکترونیک فعالیت داشته و از قدیم تعدادی دامنه جهت راه اندازی سایتهای برتر تهیه کرده ایم . با توجه به محدودیتها تمیم داریم تعدادی از این دامنه ها را به علاقه مندان واگذار نمایییم . اغلب این نامها با مشورت و نظارت کارشناسان زبده تجارت الکترونیکی انتخاب و حدود 20 سال یش ثبت شده است و تهیه آنها میتواند مزیت بزرگی برای علاقه مندان و مخاطبان داشته باشد .